Home   Biz Kimiz?

Biz Kimiz?

Çocukların sıcak, sevgi dolu bir ailede büyümelerinin onların en doğal yaşam hakkı olduğuna inanan biz koruyucu aileler, bir araya gelerek 13.12.2012 tarihinde İstanbul Koruyucu Aile Derneği’ni kurduk.

BM Çocuk Hakları Sözleşmesinde de yer alan, ‘Çocuğun kişiliğinin tam ve uyumlu olarak gelişebilmesi için mutluluk, sevgi ve anlayış içerisindeki bir aile ortamında yetişmesinin gerekliliğine inanıyoruz.

Yapılan araştırmaların da gösterdiği gibi sevgi dolu bir ailede büyümek çocuğun hem psikolojik hem de zihinsel gelişiminde çok büyük bir önem arz etmektedir. Bu nedenle nitelikli koruyucu aileliğin  tanıtılması ve  yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmaktayız.

Varolan koruyucu ailelerimizin bir araya getirilmesini koordine edip bilgi ve paylaşım grupları oluşturmaktayız. Koruyucu aile yanındaki çocukların  eğitim ve sosyal alanlarda yaşadıkları ortak sorunların çözümüne yönelik üniversiteler, STK’lar, okullar ve diğer ilgili kurumlar  ile işbirliği yapmaktayız.

Çocukların topluma entegre olmasını kolaylaştırmak ve sosyal gelişimlerine yardımcı olabilmek için çeşitli aktiviteler düzenlemekteyiz.