Home   Koruyucu Ailelik

Koruyucu Ailelik

KORUYUCU AİLELİK NEDİR?

Bazı çocuklarımız bir aile ortamı içinde büyüme hakkını çeşitli nedenlerden dolayı kullanamayabilirler. Bu durumda devlet koruması altına alınan bu çocukların eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan, uygun aile ya da kişilere koruyucu aile denir.

KİMLER KORUYUCU AİLE OLABİLİR?

Sürekli Türkiye’de ikamet  eden,   25-65 yaşları arasında TC vatandaşı,  en az ilkokul mezunu ve düzenli gelire sahip, evli ya da bekâr , çocuklu ya da çocuksuz herkes koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlükleri’ne başvuruda bulunabilirler.

KORUYUCU AİLELİĞİN EVLAT EDİNMEDEN FARKI NEDİR?

Evlat edinme biyolojik aileleri ile yaşama şansını kaybetmiş çocuklar için uzun süreli, istikrarlı bakım sağlanmasıdır. Evlat edinmede aile hukuksal bir süreci tamamlayarak mahkeme kararıyla çocuğun velayet hakkını alır. Çocuk ailenin soyadını taşımaya başlar.

Koruyucu aile ise çocuğun bakım, yetiştirme ve eğitim sorumluluğunu devlet ile paylaşmaktadır. Çocuğun velayeti öz ailesinde kalmaktadır. Herhangi bir nedenle biyolojik ailenin vasi olamaması durumunda, vasi kurumca belirlenen bir kurum görevlisi olmaktadır.