Proje

Bilişsel Beceri Çalışması Projesi

Projenin amacı, başta Kahramanmaraş depreminden etkilenen illerde, koruyucu aile/kurum bakımında büyüyen, geçirilmiş deprem sonrası okullarından uzak kalmış, deprem geçmişinin yükü ve travmaları altında zor süreç yaşayan öğrencilere yönelik olup, amaç; öğrencilerin eğitim hayatına sağlıklı ve tutarlı şekilde devam edebilmeleri için, bilişsel becerilerini güçlendirmek ve desteklemektir.

Proje kapsamında, Uzman Psikolog Defne Aruoba’nın “Bilişsel Beceri” çalışmasından faydalanılacaktır. Defne Aruoba 2001- 2007 yılları arasında “İlkokul çağında algısal hiyerarşi” konulu doktora tezi sürecinde İstanbul/Şişli bölgesindeki ilkokullarda öğrenme güçlüğü ve dikkat eksikliği olan öğrencilerle çalışmış; 2016 yılından bu yana da yaratıcısı olduğu “Bilişsel Beceri Sosyal Sorumluluk Projesi”ni ülkemizde yaygın şekilde uygulamayı hedeflemiş, kamu, özel, ve sivil toplumdan çeşitli işbirlikleri ile 72 gönüllü psikoloji talebesiyle 1000’den fazla ilkokul öğrencisine uygulamıştır.

Eğitimin verileceği şehirlerde ikamet eden ve projeye dahil edilebilecek Bakanlığınız çalışanı ve/veya yerelden Psikoloji, PDR, Sosyal Hizmet uzmanlarına Uzm. Psikolog Defne Aruoba Akpınar tarafından Bilişsel Beceri çalışması eğitimi verilmesi planlanmaktadır.

Bilişsel Beceri çalışmasının içeriği, bilişsel becerileri destekleyici zihinsel egzersizlerden ve oyunlardan oluşmaktadır. Öğrencinin gelişim durumuna göre belirlenen egzersizlerden oluşan bu çalışmada egzersizler; dikkat, hafıza, odaklanma, mantık ve akıl yürütme gibi bilişsel becerilerine odaklanır ve çalışma her öğrenciyle birebir yapılır. Çalışmanın her seansında, söz konusu egzersiz paketinden uygulamalar yapılır ve her egzersiz kendi içinde giderek zorlaşır. Temel bilişsel beceriler; dikkat, odaklanma, depolama, ayrıştırma ve kaynaştırmadır.

Projenin hedefi, öğrencilerde bu temel bilişsel becerilerin gelişmesini sağlamaktır. Eğitimi alarak bilişsel beceri çalışmasını uygulayacak uzman ya da gönüllülerin, yerelde yaşayan kişiler arasından seçilerek, proje sonrasında da sürdürebilirliğin sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu Bilişsel Beceri çalışması eğitiminden sonra uzmanlar, bu uygulamayı ihtiyaç gördükleri hedef kitleler ile devam edebileceklerdir. Projeye dahil edilen uzmanlar, İstanbul ve/veya Deprem bölgesinde, Bilişsel Beceri Çalışması Eğitimini alacak şekilde Uzm. Psikolog Defne Aruoba Akpınar tarafından eğitim görecek, ve Defne Aruoba Akpınar’ın sağladığı ve proje web sitelerinde paylaştığı açık kaynaklar aracılığıyla da bilişsel beceri programında kullanacakları hazır materyallere her zaman ulaşabileceklerdir.

Proje süresince, İstanbul ve Deprem Bölgesindeki illerde haftada 2 - 4 gün; günde 3 saat, 7-8 eğitmen ile Eğitim Gruplarına, Bilişsel Beceri Çalışması düzenlenecektir. Gruplarda minimum 12 maksimum 15 çocuk olabilecektir.

Açık Kaynaklar;

http://mindandmore.net/oneriler/yararli-kaynaklar/

http://bilisselbeceri.com/bilimsel-calismalar/

Proje Künyesi

Başlangıç Tarihi : 9/1/23

Bitiş Tarihi : 8/31/24

Amacı : Başta Kahramanmaraş depreminden etkilenen illerde okullarından uzak kalmış koruyucu ailedeki çocuklara yönelik bilişsel beceri çalışması uygulanması ve gelişim sağlanması amaçlanmaktadır.