Sıkça Sorulan Sorular

Koruyucu aile, çeşitli nedenlerle biyolojik ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan ve devlet koruması altına alınan çocuklarımızın eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak kendi aile ortamlarında, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan, hissettikleri toplumsal sorumluluğu gösterebilen uygun aile ya da kişilerdir. 

Koruyucu aile hizmetinde amaç, çocuk için karmaşık ve sorunlu olan bir dönemde özenli davranılarak çocuğun bu dönemi örselenmeden geçirmesini ve normal hayatını devam ettirmesini sağlamaktır. Koruyucu aile, çocuklara, biyolojik ailesi, okulu ve çevresiyle ilişkilerini devam ettirmelerini sağlayarak yardımcı olur. Koruyucu aile yanına yerleştirilebilen, korunan, tehlikeli ortamlardan uzak tutulan her çocuk sorumluluğu paylaşan herkesin sevinci, başarısı olacaktır.

 • T.C. Vatandaşı,
 • Sürekli Türkiye’de ikamet eden, 
 • 25-65 yaş aralığında, 
 • En az ilkokul mezunu,
 • Düzenli bir gelire sahip,
 • Evli ya da bekar, çocuklu veya çocuksuz  (çocuğun biyolojik anne-babası ya da vasisi dışındaki  kişiler) koruyucu aile olmak için bulundukları ilin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlükleri'ne başvuruda bulunabilirler. 

Akrabaların koruyucu aile olmak istemesi halinde yapılacak sosyal inceleme sonucuna göre yaş ve eğitim koşulları değerlendirilmektedir.

Bekar kişilerin başvurularında, başvuru sahibinin 30 yaşını doldurmuş olmasına ve yerleştirilecek çocuğa ebeveynin yokluğunu hissettirmeyecek akraba ilişkilerine sahip olmasına önem verilmektedir.

Kurum bakımının eksiklerini giderebilecek tek ortam sevgi dolu ve güvenli bir aile ortamıdır. Çocuğun koşulsuz sevilmeye, desteklenmeye ve güven duygusunu hissetmeye gereksinimi vardır. Hayatının her döneminde herkesin bir ebeveyne ihtiyacı olur. Hiç kimse bir aile ortamında büyüme şansından mahrum kalmasın, gelecekte yaşantısını sorunlar ile dolu bir dünyaya kurmasın diye siz de koruyucu aile olun, bir çocuğun elinden tutun ve elinizi bırakmayın.Akraba veya Yakın Çevre Koruyucu Aile Modeli

Veli ya da vasi dışında kalan, kan bağı bulunan akrabalar ya da çocuğun iletişim içinde olduğu veya tanıdığı bakıcı, komşu gibi yakın çevresinde olan kişi ve ailelerin sağladığı bakımdır.

Geçici Koruyucu Aile Modeli

Acil koruma gereken ve henüz kuruluş bakımına yerleştirilmemiş ya da kendisi için planlanan hizmet modelinden çeşitli nedenlerle henüz yararlandırılamamış çocuklar için eğitim alan ailelerce sağlanan, birkaç gün ile en fazla bir ay arasında değişen bakımdır.

Süreli Koruyucu Aile Modeli

Öz ailesi yanına kısa sürede döndürülme imkanı bulunmayan ya da kalıcı olarak aile yanına yerleştirilemeyen çocuklara, kişi ve ailelerin sağladığı bakımdır.

Uzmanlaşmış Koruyucu Aile Modeli

Özel zorlukları ve ihtiyaçları olan çocuklara yardımcı olabilecek lisans eğitimine sahip olan veya aldıkları eğitimler ile profesyonel düzeye gelmiş kişi ve ailelerin sağladığı bakımdır.

Koruyucu aile olmak için ikamet ettiğiniz ildeki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne müracaat edebilirsiniz. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Web Sitesi, koruyucu.ailevecalisma.gov.tr adresinden ve E- Devlet üzerinden başvuru yapılabilmektedir.

 • T.C. Kimlik Numarası beyanı.
 • Bir adet vesikalık fotoğraf
 • Öğrenim durumunu gösterir belgenin onaylı örneği.
 • İş, gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösteren belgenin onaylı örneği.
 • Koruyucu aile olacak kişiler ve varsa birlikte yaşadığı kişilerden, çocuğun yüksek yararından hareketle 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile millete ve devlete karşı suçlar, topluma karşı suçlar, kişilere karşı suçlar ile uluslararası suçlardan ve çocuklara yönelik işlenen istismar suçlarından mahkûm olmadığına dair adli sicil belgesi.
 • Varsa koruyucu aile birinci kademe, koruyucu aile ikinci kademe veya temel aile eğitimi belgesi veya belgelerinin onaylı örneği.
 • Sosyal inceleme sürecinde tespit edilen durumlara ilişkin koruyucu aileyi tanımaya yönelik ihtiyaç duyulacak diğer belgeler.
 • Koruyucu aile olacak kişiler ve varsa birlikte yaşadığı kişilerin, çocuğun bakımını, psiko-sosyal gelişimini ve eğitimini etkileyecek ya da çocuğa zarar verecek düzeyde fiziksel engeli, ruhsal rahatsızlığı ve bulaşıcı hastalığının olmadığını gösteren, devlet ya da üniversite hastanelerinin ilgili bölümlerinden alınan doktor raporu, gerekli görülmesi halinde kişinin sağlığına, devam eden hastalığına veya bağımlılığına ilişkin ayrıntılı rapor.

Koruyucu aile statüsü verilen kişi ya da ailelerle koruyucu aile sözleşmesi imzalanıncaya kadar çocuk ve ailenin birlikte zaman geçirmeleri, birbirlerini tanımaları ve alışmalarına uygun ortam sağlanması yönünde uyum süreci başlatılır, uyum süreci sonunda yapılan değerlendirme olumlu ise çocuğun ve ailenin de istekli olması halinde yerleştirme işlemi gerçekleştirilir.

Koruyucu ailesi olacağınız çocuğun yaş aralığını ve cinsiyetini belirtme hakkınız olsa da bazı durumlarda ailenize daha iyi uyum sağlayabileceği düşünülen çocuk ve özellikleri hakkında yönlendirme yapılabilmektedir.

Veli, vasi veya kayyumun izni, çocuk ve aileyi izlemekle görevli sosyal çalışma görevlisinin uygun görüşü ile komisyona sunulur. Komisyon tarafından çocuğun yurtdışına çıkmasının uygun görülmesi halinde, il müdürünün teklifi ve mahalli mülki amirin onayı ile gerekli izin verilir.

Çocuğun korunma altına alınma nedenine bağlı olarak öngörülen hizmet, uygulama planı kapsamında değişkenlik göstermektedir. Bu konuda il müdürlüğünce değerlendirme yapılmaktadır.

Evet, hem bekar anneler, hem de bekar babalar koruyucu ailelik sistemi içerisinde yer alabilmektedir.

Evlat edinme hizmetinde, aile, evlat edinme yolu ile çocuğun hukuksal bir süreci tamamlayarak velayet hakkını almaktadır. Böylece çocuk, ailenin soyadını alarak yasal mirasçısı olur ve aile ile medeni hukuk hükümleri gereği bağ kurar.

Anne olmak için illaki çocuk doğurmak şart değildir. Bir çocuğu koruyan, onun bakımını üstlenen, seven ve kabul eden insanlar da anne-baba oluyor. Bir çocuğu karnında değil yüreğinde büyütenler de annedir. Bir çocuğa biyolojik olarak can vermeyen, ama ona emek harcayıp sevgisini verenler de babadır. Bir çocuğu büyütmek için çalışanlar, o çocuğu topluma kazandırmak için her şeyini ortaya koyanlar da anne-babadır.

Evlat edinme, biyolojik aileleri ile yaşama şansını kaybetmiş çocuklar için uzun süreli ve istikrarlı bakım sağlanmasıdır. Evlat edinmede, aile, hukuksal bir süreci tamamlayarak mahkeme kararıyla çocuğun velayet hakkını alır. Çocuk, ailenin soyadını taşımaya başlar.

Koruyucu aile ise çocuğun, bakım, yetiştirme ve eğitim sorumluluğunu devlet ile paylaşmaktadır. Çocuğun velayeti öz ailesinde kalmaktadır. Herhangi bir nedenle biyolojik ailenin vasi olamaması durumunda, vasi kurumca belirlenen bir kurum görevlisi olmaktadır.

Gönüllü aile hizmeti, kuruluşlar tarafından yürütülmektedir. Gönüllü aile olduğunuzda, kuruluşta korunma ve bakım altında bulunan çocuklara kuruluş tarafından uygun bulunan dönemler içerisinde yaptığınız ziyaretlerin yanı sıra uygun bulunan çocukları hafta sonu ya da resmi tatil ve özel günlerde yatılı olarak evinizde misafir ederek hizmet verirsiniz.