Proje

Koruyucu Ailelilikte Yenilikçi Modeller

İstanbul Koruyucu Aile Derneği’nin de proje ortaklarından olduğu “FOSTERCARE-Koruyucu Aile Sürecinin Yenilikçi Eğitim Modeli ile İyileştirilmesi Projesi” başlamıştır. Avrupa Birliği ERASMUS Plus projeleri kapsamında fonlanan projemiz 24 ay sürecektir. ERASMUS Plus projeleri, profesyonellerin eğitimine yönelik projelerdir. Bu proje kapsamında da profesyonellerin/yetişkin eğitimcilerin ihtiyaçlarının Koruyucu Aile Avrupa Referans Çerçevesi ile belirlenerek koruyucu ailelerin temel becerilerinin Avrupa Düzeyinde yenilikçi ve bütünsel bir eğitim içeriğiyle artırılması hedeflenmektedir. Derneğimiz, eğitim materyallerinin hazırlanması, ihtiyaçların belirlenmesi, materyallerin Türkçe’ye tercümesi, projenin yaygınlaştırılması gibi konularda çalışacaktır. Proje ile ilgili bilgilere dernek web sitemizdeki haber bültenlerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. 

Proje Künyesi

Başlangıç Tarihi : 12/1/23

Bitiş Tarihi : 11/30/25

Amacı : Koruyucu Aile Sürecinin Yenilikçi Eğitim Modeli ile İyileştirilmesi Projesi