Proje

Mind & More Bilişsel Beceri Projesi

Proje, birincil olarak sosyoekonomik açıdan dezavantajlı çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal becerilerini geliştirerek eğitim sistemi dışında kalmalarını önlemekle birlikte, hayatlarının genelinde potansiyellerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamayı hedeflemektedir. 

Projenin ikincil faydalanıcıları, aynı zamanda gönüllüleri de olan, üniversitelerin psikoloji ve pdr öğrencileridir. Gönüllüler, üç gün süren teorik ve uygulama eğitimlerinin ardından -projenin her aşamasında süpervizyon desteğiyle- sahada dezavantajlı çocuklarla çalışırlar. Bilişsel beceri egzersizleri kademeli olarak zorlaştırılarak, haftada iki gün birer saat olmak üzere on hafta boyunca toplamda yirmi seans şeklinde yürütülür. Gönüllülerin çocuklara birebir uyguladığı egzersiz ve oyunlar, anında geri bildirim sağlayan, çocukların sınırlarını zorlayan, bilgi öğretmek yerine bilgiyi işlemek için gerekli becerilerin güçlenmesini hedefleyen özellikler taşımaktadır. 

2016 yılından bu yana Bilişsel Beceri Sosyal Sorumluluk Projesi’ne senelik 360.000 TL bütçe ayrılarak, 13 gönüllü eğitimi verilmiş, 35 proje gerçekleştirilmiştir. 172 gönüllü, 195 saat eğitim almış ve 1065 çocuk ile toplam 9500 saat bilişsel beceri çalışması yapmıştır. 

Proje, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokullarda, aşağıda logoları yer alan dernek ve vakıflarda uygulanmıştır. 

Projenin "Bağımsız Sosyal Etki Raporu" özetine buradan ulaşabilirsiniz. BB_YoneticiOzeti_web_pages2.pdf


Proje Künyesi

Başlangıç Tarihi : 1/1/16

Bitiş Tarihi : 12/31/20

Amacı : Proje, birincil olarak sosyoekonomik açıdan dezavantajlı çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal becerilerini geliştirerek eğitim sistemi dışında kalmalarını önlemekle birlikte, hayatlarının genelinde potansiyellerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlama