Neden Koruyucu Ailelik?

Biyolojik ailelerin herhangi bir nedenle  çocuğu ile birlikte yaşayamadığı durumlarda,  bu çocuklara evini ve gönlünü açabilecek her aile potansiyel bir koruyucu ailedir.

Çocukların sağlıklı gelişebilmeleri için kendilerini koruyacak, sevecek, destekleyecek, güven sağlayacak, sosyal ve maddi gereksinimlerini karşılayabilecek sıcak bir aile ortamına ihtiyaçları vardır. Çocukların yeterli sevgi alabildikleri, gereksinimlerinin düzenli olarak karşılandığı sıcak aile ortamında yetiştirildiklerinde sağlıklı bireyler olabildikleri bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

SAYILAR İLE KORUYUCU AİLELİK

• Türkiye’de 14.000 civarında çocuk, çocuk yuvalarında ve yetiştirme yurtlarında Devlet bakımında.
• Türkiye’de sadece 1325 çocuk koruyucu aile yanında yaşıyor.
• Dünyada koruyucu ailelik %77’lere ulaşmışken Türkiye’de bu oran sadece %10!

İSTANBUL KORUYUCU AİLE DERNEĞİ 

  • Katılımcılık ve  gönüllülük  esasları dahilinde, devlet koruması altındaki çocukların  bir aile içinde büyüme hakkını korumak
  • Onların yüksek yararını göz önünde tutarak, yaşam kalitelerini artırmak
  • Bilinçli koruyucu ailelik ile ilgili toplumsal farkındalık yaratmak
  • NİTELİKLİ KORUYUCU AİLELİK HİZMET MODELİ nin tanıtımı ve yaygınlaştırılmasını sağlamak
  • Koruyucu aileler arasında koordinasyon oluşturmak
  • Var olan koruyucu ailelerin bir araya gelmesini sağlamak
  • Koruyucu aile yanındaki çocuklar ve koruyucu ailelerin psikolojik ve eğitimsel ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak
  • Bu alanda çalışan diğer STK’lar, üniversiteler ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’yla  hizmet modelini geliştirici çalışmalar yapmak, platformlara katılım sağlamak amacı ile kurulmuş bir STK dır.